Zásady práce s osobními údaji

Jsme Litografická dílna se sídlem Říční 532, 118 00 Malá Strana, Praha 1.

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://www.litografiericni.cz/e-shop.

Pro prodej grafik a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).

I. Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše grafiky, budeme pracovat s Vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, především prostřednictvím e-mailové korespondence s využitím e-mailových adres uvedených na našich webových stránkách, nebo formou poptávkového formuláře. Jsou to: jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme Vás přes ně pro další domluvu ohledně prodeje grafik.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, Vaše data budeme zpracovávat nejdéle jeden měsíc od naší poslední komunikace.

B. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – poskytnuli Vám objednané grafiky. Přes kontaktní údaje s Vámi budeme také komunikovat ohledně stavu objednávky, případně ohledně reklamací nebo Vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté jeden rok od posledního dodání grafiky.

II. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

III. Co byste měli dále vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům nějaké otázky, kontaktujte nás na jakékoliv e-mailové adrese nebo telefonním čísle uvedených na našich webových stránkách v záložce „Kontakty“.

IV. Vaše práva v souvislosti se zpracováváním osobních údajů

Nařízení GDPR Vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

Tyto podmínky jsou účinné od 1. 12. 2021