Tiskaři

ak. mal. Martin Bouda

Malíř a grafik Martin Bouda se narodil v Praze do malířské rodiny Jiřího a Jany Boudových. Jeho dědečkem byl malíř a ilustrátor Cyril Bouda. Po absolvování Střední umělecké školy Václava Hollara vystudoval AVU v Praze u profesora Čepeláka. Jeho profesní život je spjat s litografickou dílnou v Říční ulici v Praze, kde působí od roku 2002. Martin se v současné době soustředí především na vlastní výtvarnou činnost.

Matěj Bouda

Matěj tiskne v litografické dílně od roku 2014, ale s litografickým kamenem se skamarádil už jako malý kluk, kdy svému otci pomáhal při tisku. Namísto vystudovaného obchodu se však Matěj rozhodl pokračovat v tom, co ho lákalo více – plně se věnovat tisku a navázat tak na práci předchozího tiskaře Jiřího Lípy.

Mgr. Štěpán Keprta

Štěpán vystudoval magisterské studium ekologie na Karlově univerzitě a poté působil jako auditor v oblasti ISO norem. Když ho však Matěj, kamarád už od dětství oslovil na podzim roku 2019 s možností pracovat u tiskařského stroje, zatoužil po změně. Štěpánova rodina a rodina Boudových je spjata dlouholetým sousedským přátelstvím, téměř 90 let.