Historie dílny

Dílna před

Tiskárna v Říční ulici č.p. 11 na Malé Straně v Praze byla založena v roce 1911 známým pražským tiskařem Františkem Toclem. Ve stejném domě bydleli v letech 1907–1925 bratři Karel a Josef Čapkové. V této době se zde tiskla spíše užitá grafika – různé nálepky, viněty, potisky obalů ale i ceniny v podobě kolků a akcií. Dílna přečkala II. světovou válku a jako jedna z mála i rok 1948, kdy byla znárodněna a s celým svým vybavením připadla podniku Dílo pod Svazem českých výtvarných umělců. Dílna začala sloužit výtvarníkům a tisku originálních grafických listů.

Zájem o litografii tu vrcholil v 70. a 80. letech. Avšak s příchodem počítačů a snadnějších grafických možností byla tato technika opomíjena. Navíc zanikl podnik Dílo a zkrachovaly některé galerie, takže jistou dobu neměla dílna žádné zakázky. Přitom se zdvojnásobil nájem a tehdejší tiskaři Lípa a Kejklíř byli nuceni od končícího Díla veškeré vybavení dílny odkoupit. V posledních letech se situace naštěstí zlepšila – lidé začali rozlišovat výtvor počítače od rukodělné práce, která láká dál. Zakázky si zadávají samotní umělci i řada mladých galeristů.

Od roku 2002 v dílně pracuje také potomek výtvarnického rodu Boudů – Martin Bouda. Ten se v roce 2017 ujal role „krizového manažera“, když mu rada MČ Prahy 1 rozhodla dát výpověď z pronajatého prostoru v Říční ulici. Více viz „Napsali o nás“. Nemalou pomocí mu v té době byl i jeho syn Matěj, který zde od roku 2014 také tiskne. Dvojici tiskařů doplnil v roce 2019 Štěpán Keprta. V současné době dílnu navštěvuje mnoho výtvarníků, například Jiří Slíva, Tomáš Bím, Jan Saudek, Michael Rittstein, Martin Salajka, Iva Hüttnerová, Roman Franta, Laura Limbourg, Michal Škapa nebo Alena Kupčíková.

Dílna nyní